ИНИЦИЈАТИВА ЗАШТИТНИКУ

Заштитник разматра ваше иницијативе и притужбе у случајевима када се сумња на постојање дискриминације.

Издаје правно необавезујућа мишљења о томе да ли сте у одређеној ситуацији дискриминисани (неједнако третирани због околности личне природе). У свом мишљењу уједно препоручује кршиоцу* како да отклони само кршење, разлоге за њега и његове последице.

Поступак који води заштитник је бесплатан и поверљив. 

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

САВЕТОВАЊЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГЕ ПОСЛОДАВЦЕ, ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА, ЗА ОРГАНЕ ВЛАСТИ

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ, ПРЕПОРУКЕ


This website is cofinanced by the European Commission.

Пријава случајева дискриминације

Kontaktne informacije
Напомена: »Образац« је замишљен само као помоћ при лакшем и ефикаснијем давању иницијатива, зато његова употреба никако није неопходна.
Иницијатива може бити и анонимна, али у том случају мора да садржи довољно података за разматрање случаја. Ако иницијативу у име оштећеника покрене неко други (нпр. невладина организација), пре посредовања може да се захтева (писмена) сагласност жртве односно оштећеног.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
АДРЕСА
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ТЕЛЕФОН / МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
Е-ПОШТА
Подаци о могућем кршиоцу:
име, презиме, организација (предузеће, државни орган, одговорно лице), адреса
Због ког поступка, одлуке или ствари желите да се притужите?
Шта по Вашем мишљењу представља дискриминацију и на основу које околности личне природе (нпр. етничко порекло, пол, раса, инвалидност, старост…)? Ако не знате, само опишите неправилности које сте приметили. Што детаљније опишите околности, чињенице и доказе који потврђују Вашу тврдњу да се ради о кршењу забране дискриминације.
Када сте сазнали за кршење?
Напишите шта сте до сада већ учинили да би решили описани проблем. Коме сте се већ обратили и која правна средства сте употребили? Приложите документе (фотокопије) и доказе који потврђују Ваше тврдње!