Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

OZN

Splošna deklaracija človekovih pravic

 

Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah
Fakultativni protokol k MPDPP

Drugi fakultativni protokol k MPDPP

Nadzorni mehanizem MPDPP - Odbor za človekove pravice


Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

Izbirni protokol k MPESKP

Nadzorni mehanizem MPESKP - Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
Izjava po 14. členu Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije

 

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Nadzorni mehanizem Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk - Odbor za odpravo diskriminacije žensk

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih

Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije

Nadzorni mehanizem Konvencije o otrokovih pravicah - Odbor za otrokove pravice

 

Konvencija o pravicah invalidov

Tukaj najdete vsebino Konvencije o pravicah invalidov v lahkem branju

Tukaj najdete video predstavitev Konvencije o pravicah invalidov in lahkega vodiča po konvenciji.