Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Mednarodna priporočila

Deklaracija o načelih enakosti

Ta dokument je ob šestdeseti obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah sprejela skupina najuglednejših strokovnjakov za varstvo človekovih pravic in specialistov s področja preprečevanja diskriminacije.  Prizadeva si povečati soglasje ter spodbuditi zanimanje in razpravo, s tem pa prispevati k utrditvi in nadaljnjem razvoju pravice do enakosti. Načela, ki so jih soglasno izoblikovali strokovnjaki temeljijo na konceptih in pravni praksi mednarodne in regionalne (zlasti evropske)  pravne ureditve ter pravnih ureditev posameznih držav.

Besedilo je dostopno le v angleškem jeziku.

Več o deklaraciji lahko najdete na spletni strani organizacije Equal Rights Trust.