Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Posvetovanje

Dobro je poznati potrebe posebnih skupin potrošnikov

Če je vaše vodilo odličnost pri poslovanju in če želite vnaprej odpraviti možna tveganja za nenamerne diskriminatorne prakse je pogosto zelo koristno, da se s posebnimi skupinami oseb posvetujete že pri načrtovanju vaših poslovnih praks. Tako npr. glede dostopnosti in uporabnosti vaših storitev za osebe z različnimi invalidnostmi (gibalne, senzorne, mentalne), glede informiranja o njih ipd. morda lahko sami poprosite za nasvet kakega potrošnika oz. potrošnico s takimi posebnimi značilnostmi ali poprosite za podporo kakšno invalidsko organizacijo. Čakanje na morebitne pritožbe prizadetih potrošnikov gotovo ni najboljši prsitop.