Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Informacije za delodajalce in druge delodajalce

Upravljanje z raznolikostjo

 

Delodajalci imajo jasno obveznost vzdržati se vseh ravnanj (tako dejanj, kot opustitev), ki bi lahko pomenila diskriminacijo pri zaposlovanju, v delovnih razmerjih in razmerjih v zvezi z delom ter pri prenehanju pogodb o zaposlitvi oz. delu.

Na to so dolžni paziti pri napredovanju, usposabljanju, izobraževanju (tako za potrebe delodajalca, kot v lastnem intersu delavca), prekvalifikaciji (zlasti v primerih oseb z invalidnostmi), plačah in drugih prejemkih, odsotnostih z dela (plačani in neplačani dopusti, bolniški staži...), delovnih razmerah v najširšem smislu (tudi varnost, zdravje, prehrana...), delovnem času (razporeditev, odmori, izhodi)...

Poleg tega pa imajo delodajalci tudi pozitivne obveznosti ustvariti okolje, v katerem ne prihaja do diskriminacije niti med tretjimi osebami, npr. tako, da preprečujejo nadlegovanje med zaposlenimi, nadlegovanje zaposlenih s strani strank ipd... Preprečevanje nadlegovanja po ZDR-1 nikakor ni edina obveznost delodajalcev. 

Vse to terja zavestno in aktivno preprečevanje diskriminacije, saj je delodajalec lahko sicer delavcu tudi civilnopravno odgovoren zaradi posledic diskriminacije. 

Zagovornik načela enakosti vam lahko s svetovanjem, podporo in informacijami pomaga pri vzpostavitvi učinkovitih notranjih politik preprečevanja diskriminacije, vzpostavljanja  enakih možnosti in upravljanja z raznolikostjo v vaši organizaciji. Da so te politike lahko učinkovite morajo biti integrirane v vse vidike delovanja navznoter in navzven, zato je proces njihovega vzpostavljanja lahko kar zahteven izziv.

Politike upravljanja z raznolikostjo so lahko le logična nadgradnja učinkovitih politik nediskriminacije, ne pa njihovo nadomestilo. Te politike odgovarjajo na izzive odprtega trga in nenehno spreminjajočih se razmer na njem, pri tem pa imajo v ospredju potrebo po stalnem prilagajanju načina poslovanja raznolikim potrebam ljudi, tako zapsolenih, kot drugih poslovnih partnerjev ter potrošnikov. Na ta način se skuša izkoristiti vse prednosti različnih talentov, odpirati nove tržne niše ali nove trge, predsvem pa optimizirati vse vire, med katerimi je človeški vselej najpomembnejši. Te politike zahtevajo prelom s paradigmami, ki pretirano posplošujejo in so zato zelo toge in statične. Upravljanje z raznolikostjo je del procesa nenehnega prilagajanja poslovanja raznolikosti vsakdana in skuša zavestno kar najbolj učinkovito izkoristiti vse njegove potenciale.

Primer koristnega kratkega vodiča o upravljanju z raznolikostjo, ki ga je pripravila Evropska komisija, lahko najdete tukaj.