Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Vsebina pobude

Kaj mora vsebovati pobuda?

Pobuda mora biti pisna. Vsebovati mora vsaj osnovne podatke, ki omogočajo obravnavo primera: opredelitev kršitve, opis dogodka oziroma situacije, ki naj bi predstavljala diskriminacijo, kdo naj bi kršitev povzročil in na kakšen način. Potrebno je navesti čim več podatkov in dokazil (npr. predložiti dokumentacijo).

Kdaj mora biti pobuda dana?

Najbolje je, da je pobuda dana čim prej po domnevni kršitvi, najkasneje pa v 1 letu. Izjemoma zagovornik obravnava tudi starejšo kršitev, vendar le če oceni, da je to smiselno.

 

VLOŽITE POBUDO ZAGOVORNIKU!

Obrazec za vložitev pobude Zagovorniku (PDF)

Obrazec za vložitev pobude Zagovorniku (Word)