Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Postopek

Kakšen je postopek pred zagovornikom načela enakosti?

Neformalen in za vse strani brezplačen.

Teče neodvisno od drugih postopkov, kar pomeni, da lahko istočasno, prej ali kasneje sprožite tudi postopek na sodišču, pri inšpekciji, Varuhu človekovih pravic ipd.


Zaupen. Zagotovljena je diskretnost. Brez vašega soglasja zagovornik ne bo posredoval pri kršiteljih; če je to mogoče, kršitelju ne bo razkrival vaše identitete; zagotovljeno je varstvo (občutljivih) osebnih podatkov.

Vložitev pobude

Obravnava primera se začne na pisno ali ustno pobudo (pritožbo), podano na zapisnik. V posebno utemeljenih primerih (npr. slepe osebe, gluhi in naglušni), se lahko dogovorimo tudi za prilagojeni način vlaganja in nadaljnjega poslovanja (tolmač za slovenski znakovni jezik…).

Pobuda je lahko tudi anonimna, vendar mora v takšnem primeru vsebovati dovolj podatkov za obravnavo primera.

Če pobudo v imenu prizadetega vloži kdo drug (npr. nevladna organizacija), se pred posredovanjem lahko zahteva (pisno) soglasje žrtve oz. prizadetega.

 

Vložite pobudo zagovorniku!