Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Mednarodno sodelovanje

Kršitev prava EU - pisni opomin Evropske komisije: kršitev št. 2014/2093

Članstvo v mednarodnih združenjih

EQUINET

Urad za enake možnosti je 29. novembra 2011 postal polnopraven član združenja evropskih teles za enakost Equinet (t. i. equality bodies). Več o tem lahko najdete tukaj. Pri delu v tem združenju ga predstavlja zagovornik načela enakosti.

Equinet je mednarodna nevladna organizacija, ki si prizadeva okrepiti prizadevanja za odpravo diskriminacije, za spodbujanje enakosti in zlasti za krepitev položaja in sposobnosti teles za enakost. To dosega z vsestranskim medsebojnim sodelovanjem 33 članic, pa tudi s sodelovanjem z različnimi mednarodnimi akterji, zlasti Evropsko komisijo, ki v znatni meri podpira njegovo delovanje, pa tudi Agencijo EU za človekove pravice, organi Sveta Evrope (Komisar za človekove pravice, ECRI ...) ter Organizacije združenih narodov.

Sodelovanje med člani je usmerjeno zlasti v krepitev sposobnosti za učinkovito delo in razvoj njihovega potenciala (izobraževanja, prenos znanj in izkušenj ter dobrih praks, razprava o učinkoviti uporabi pravnega reda EU, o učinkovitih politikah, o strategijah razvoja, komunikacijskih prijemih...), pa tudi podpora samim organizacijam pri zagotavljanju njihove samostojnosti in neodvisnosti.

Equinet predstavlja pomembno stičišče za delo teles za enakost na mednarodnem nivoju. Equinet skuša aktivno prispevati k razvoju pravne prakse in standardov varstva pred diskriminacijo.

Več informacij, vključno s publikacijami, je dostopnih na spletni strani združenja.