Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Novica

27.10.2014 11:49

Za javno razpravo

Koliko časa bomo še črna ovca na zemljevidu Evrope?


Zagovornik želi po dokončnem konstituiranju vlade in parlamenta želi opozoriti na stopnjevanje resnosti problemov kritično nezadostnega varstva pred diskriminacijo v Sloveniji. To od obeh političnih vej oblasti terja takojšnjo pozornost.

Zagovornik predlaga takojšnjo resno, odprto in osredotočeno javno razpravo o iskanju rešitev, pa tudi ukrepanje v najkrajšem možnem času. Seveda zaradi teže problema varstva človekovih pravic samega, na katerega varuh (glej prilogo 1) in zagovornik opozarjata že več kot desetletje, vrstijo pa se tudi svarila mendarodnih nadzornih institucij (glej prilogo 2).

Pa vendar. Za tiste, ki teh vrednot niso ponotranjili, ki so s temi vrednotami pripravljeni na vsakem koraku sklepati »kompromise« ali pa jim  kaj zaležejo le argumenti moči, zagovornik tukaj opozarja, da položaj države v očeh mednarodne javnosti postaja že nevzdržno sramoten. Še več. Ne le da nam grozijo ampak nam nad glavo že visijo resne, tudi finančne posledice, na kar kaže npr. zadnja več kot 6,2 milijonska kazen Evropske komisije.

Zoper Republiko Slovenijo je bil z 11.7.2014 uveden postopek kršitve prava EU - pisni opomin Evropske komisije: kršitev št. 2014/2093. Država še deset let in pol po vstopu v EU ne izpolnjuje zahtev treh direktiv ES 2000/43/ES, 2004/113/ES in 2006/54/E.   ne zagotovi niti zahtevane neodvisnosti telesa za enakost, niti dejanskega izpolnjevanja njegovih nalog, niti ne zagotovi vsaj temeljnih minimalnih človeških in drugih virov potrebnih za učinkovito delo. Poročilo je dostopno tukaj kot priloga 3.

Drugo, dokaj sveže in celovitejše pa je četrto poročilo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) pri Svetu Evrope o Sloveniji, ki prinaša še bolj zaskrbljujoče ugotovitve (a le ponavlja, kar že dolgo trdita Varuh in zagovornik). ECRI bolj ali manj diplomatsko opozarja, da ima Slovenija v celoti kritično neučinkovit sistem varstva pred diskriminacijo. Zato Slovenijo postavlja v poseben režimu povečanega nadzora, ki hiter odziv domačih oblasti. Poročilo je dostopno tukaj.

Le če se nemudoma trezno soočimo z dejstvi, odkrito in brez fige v žepih premislimo vse možne rešitve ter  ukrepamo tukaj in zdaj, bi si mogoče uspeli prihraniti vsaj nekaj sramote pred drugimi mednarodnimi  nadzornimi mehanizmi. V kratkem se namreč obetajo še odzivi odbora CEDAW, CESCR ter v okviru univerzalnega periodičnega pregleda, sledil bo še CRPD.