Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Novica

24.05.2011 13:44

Za odpravo diskriminacije mladih na trgu dela


Pred bližnjim referendumom o pokojninski reformi in trgu dela želim prispevati doslej prezrt pravni argument v razpravi, čeprav je ta ves čas v zraku in prav na konici jezika zagovornikov sprejetja ZPIZ-2.

Veljavni sistem trga dela in različnih razmerij v zvezi z delom, zlasti pa tudi glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je očitno diskriminatoren do mlajših generacij in tistih generacij, ki šele prihajajo. Država je takšne sistemske in strukturne diskriminacije dolžna odpravljati in preprečevati. Sprememb torej ne narekuje le politična sprevidnost in neko neoprijemljivo prizadevanje za socialno državo v prihodnosti, ampak jih narekuje trd(n)a pravna obveznost varovati človekove pravice vseh, tudi prihodnjih generacij, brez škodljivega in globoko nepravičnega razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin kakršni sta starost ali rojstvo v nekem obdobju.

Izjava za javnost je dostopna v priponki.


Files:
Referendum_ZPIZ_2.docx18.2 K