Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Novica

08.04.2011 15:36

Ob svetovnem dnevu Romov


Zagovornik načela enakosti vošči vsem predstavnikom romske skupnosti ob svetovnem dnevu Romov. Poudarja, da mora biti ta dan tudi priložnost, da iskreno okrepi mo skupna prizadevanja za bolj pravično vključevanje Romov v vse vidike delovanja slovenske družbe. Prizadevanja za boljše življenjske razmere, za uspešnejše izobraževanje in drugi posebni podporni ukrepi in politike namenjeni Romom so pomembni. Zagovornik je vesel, da se tudi v evropskem merilu cenijo in izpostavljajo kot primeri dobre prakse in zato čestita vsem, ki so zaslužni za to.

Vendar sami po sebi niso dovolj. Vsi ti ukrepi bodo imeli še bistveno večji učinek, če se bomo vsi prebivalci Slovenije hkrati odkrito in odločno soočili s temeljnim strukturnim problemom: z začaranim krogom naše brezbrižnosti do izključevanja, diskriminacije in segregacije Romov. Vzroki za njegovo vzdrževanje so predvsem v nezavednih vzorcih ravnanja v družbi. Začarani krog je zato treba zavestno presekati  in ta problem učinkovito nasloviti z vsemi razpoložljivimi ukrepi. Tako, da bo lahko vsakdo sam začutil, da ga ta družba sprejema in spoštuje.  Zagovornik bo v ta namen v letošnjem letu sodeloval z Uradom za narodnosti in Policijsko akademijo pri ozaveščanju in usposabljanjih zaposlenih v javni upravi.

Zagovornik poziva tudi vse pripadnike romske skupnosti in vse, ki jim je mar za odpravljanje vseh oblik diskriminacije, naj krivicam in kršitvam rečejo odločen NE in primere  kršitev pravočasno prijavijo. začarani krog je treba presekati. V pomoč jim je lahko tudi vsebina teh spletnih strani ter informacijsko gradivo, ki so dostopni tudi v romskem jeziku (žal je na voljo le različica v dolenjskem dialektu).