Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Novica

17.03.2011 00:00, Zagovornik

Država nima učinkovitega sistema varstva pred diskriminacijo


Zagovornik načela enakosti je 17.3.2011 ob 10 uri na tiskovni konferenci pred svetovnim dnevom boja proti rasizmu predstavil svoje delo. 

Uvodoma se je dotaknil rasizma in strukturnih diskriminacij ter poudaril, da je za reševanje teh problemov ena od ključnih ovir njihovo podcenjevanje in zanikanje, zlasti pa tudi indiferentnost.

Predstavil je prizadevanja za povečevanje svoje dostopnosti, zlasti spletno stran www.zagovornik.net, kjer so dostopne temeljne informacije o diskriminaciji, njenem preprečevanju in delu zagovornika in  je dostopna v 10 jezikih. Med te ukrepe sodijo tudi življenjski dogodek na portalu e-uprava ter zloženke z osnovnimi informacijami in pripomočkom za učinkovitejše vlaganje pobud (dostopne so v 11 jezikih ter v brajici), ki so bile razposlane na številne naslove upravnih enot, centrov za socialno delo, zavodov za zaposlovanje in drugih ustanov.

Predstavil je tudi svojo oceno o (ne)učinkovitosti varstvenih mehanizmov in stanja pravne varnosti pred diskriminacijo v Sloveniji. Ugotovitve so zelo zaskrbljujoče in kličejo po takojšnji streznitvi, saj se je država glede resnosti in obsega problema doslej vrsto let le sprenevedala. Kot sprenevedanje zagovornik ocenjuje tudi ravnanje vlade z obsežnim posebnim poročilom zagovornika "Obveznosti države pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije", ki je pristalo v predalu. Več o tem lahko preberete tukaj.

Dostopen je tudi zvočni posnetek tiskovne konference. 

Vsebina (1. del):

1:30 rasizem in strukturna diskriminacija

10:40 prizadevanja za enakost morajo postati vidna

11:50 ukrepi za povečevanje dostopnosti storitev zagovornika in informacij o diskriminaciji

24:00 - 38:00 omejitve s katerimi se zagovornik sooča in ocena stanja pravne varnosti pred diskriminacijo