Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Novica

14.03.2011 00:00, zagovornik

Izmenjava izkušenj s ključnimi organi sosednje države


9.-10. marec 2011 Zagreb (Hrvaška) Zagovornik načela enakosti je  v okviru projekta TAIEX (tehnična pomoč kanidatkam za članstvo v EU) sodeloval pri antidiskriminacijskem usposabljanju osebja Hrvaškega Ombudsmana (Pučki pravobranitelj) ter posebnih ombudsmank za področja nediskriminacije na podlagi spola (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova) in invalidnosti (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom) ter otroške ombudsmanke (Pravobraniteljica za djecu).

Njegova prispevka na dvodnevni delavnici sta v angleškem jeziku dostopna tukaj.