Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Novica

10.12.2010 00:00, zagovornik

Spopadanje z molkom o homofobiji


Zagovornik  načela enakosti se je 8. decembra 2010 udeležil razprave Spopadanje z molkom: Javni forum o sistematičnem molku o homofobiji v šolah. Dogodek je organiziralo društvo Legebitra.

Zagovornik je mdr. predstavil svoje mnenje, posredovano Ministru za šolstvo in šport, v katerem ocenjuje, da  je bila ena od akcij »osveščanja« o spolnih identitetah in varni spolnosti, ki jo je pozno pomladi 2010 neposredno spodbudilo MŠŠ, diskriminatorna do t.i . seksualnih manjšin (LGBT). Mnenje zagovornika je dostopno tukaj. Zagovornik je poudaril, da je pomanjkanje objektivnih informacij o različnih spolnih praksah, spolni usmerjenosti, spolni identiteti in spolni vzgoji v šolskem sistemu akutno, prav tako ni sistematičnega podajanja informacij o preprečevanju diskriminacije, kaj šele homofobije.  Takšno stanje je nesprejemljivo. Opozoril je na vsesplošno podcenjevanje problema diskriminacije in na nekatere širše probleme, zlasti tiste povezane z neučinkovitim varstvom pred diskriminacijo.