Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Letna poročila

Zagovornik je dolžan vsako leto do konca meseca marca pripraviti letno poročilo o svojem delu za preteklo leto in ga predložiti v sprejem Vladi RS.

 

Letna poročila zagovornika pred letom 2010 so dostopna tukaj
Letno poročila zagovornika za leto 2010
Letno poročilo zagovornika za leto 2011 (poročilo še vedno ni bilo niti obravnavano niti sprejeto).

 

Zagovornik občasno in ad hoc pripravlja tudi posebna (problemska) poročila in študije. Tako je npr. v letu 2010 pripravil poročilo Obveznosti države pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije, ki je dostopno tukaj.

 

Zagovornik na posebno prošnjo ali po svoji presoji s svojimi mnenji sodeluje tudi v postopkih sprejemanja predpisov. Nekatere pripombe k osnutkom in predlogom posameznih zakonov lahko najdete tukaj.