Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Koristne povezave

EU

Evropska komisija:

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Vključevanje in enakost

Enakost med spoloma

Boj proti diskriminaciji

Invalidi

Revščina in socialna izključenost

Generalni direktorat za svobodo, pravičnost in varnost

 

Evropski parlament:

Femm - Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Libe - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Droi - Odbor za človekove pravice

 

Evropsko sodišče

 

Evropski varuh človekovih pravic

 

Evropske agencije:

FRA - Agencija EU za temeljne pravice

FRA - Informacijski portal

EIGE - Evropski inštitut za enakost med spoloma

 

Evropski skladi:

Evropski socialni sklad

Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav

Evropski sklad za begunce

 

Odbor regij - Komisija za ekonomsko in socialno politiko

Evropski ekonomsko-socialni odpor - Sekcija SOC

 

Svet Evrope:

ECRI - Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti

Generalni direktorat za socialno kohezijo 

Evropsko sodišče za človekove pravice

HUDOC - podatkovna baza odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice

 

OSCE - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

ODIHR - Urad za demokratične institucije in človekove pravice

TANDIS - Informacijski sistem o strpnosti in nediskriminaciji

 

Organizacija združenih narodov (OZN):

Odbor za odpravo rasne diskriminacije

Odbor za odpravo diskriminacije žensk

 

EQUINET - Evropska mreža organov za enakost

The Equal Rights Trust - International specialised NGO

 

Reviji:

The Equal Rights Review 

European Anti-discrimination Law Review