Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Takse in stroški postopka

Sodne, upravne takse

Treba jih je plačati že ob vložitvi zahtevkov (tožba, pritožba). Če bi plačilo ogrozilo preživljanje vas in svojcev, svetujem, da že ob vložitvi zahtevkov hkrati zaprosite za oprostitev plačila takse. Obrazložite in priložite ustrezna potrdila (npr. o višini osebnega dohodka, o premoženjskem stanju v skupnem gospodinjstvu ipd)!

Drugi stroški postopka

Nanje je vedno treba pomisliti že pred vložitvijo zahtevkov! Lahko so zelo visoki, zlasti, če je izid za vas neugoden.
Če ste npr. vložili odškodninsko tožbo zoper kršitelja in pravdo izgubili, morate poravnati vse stroške, ki nastanejo med postopkom (svoje, stroške sodišča, tudi stroške nasprotne stranke in njenega odvetnika). Če vam je le deloma uspelo (iztožili ste npr. le manjši del zahtevane odškodnine), vas lahko še vedno močno obremenijo.
Če ste v finančno šibkem položaju, svetujem, da čim prej (še pred koncem glavne obravnave) zaprosite za oprostitev stroškov postopka! Obrazložite in priložite ustrezna potrdila (npr. o višini osebnega dohodka, o premoženjskem stanju v skupnem gospodinjstvu ipd)!

V upravnih, delovnih in socialnih sporih toženi državni organ oz. delodajalec praviloma krijeta svoje stroške ne glede na izid postopka.