Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Tožba v delovnem sporu

npr. pri zaposlovanju ali v delovnih razmerjih, zaradi odpuščanja; tožili boste delodajalca (npr. za premalo izplačane plače; da se vam odobri dopust itd);
OPOZORILO: Če ste bili odpuščeni, če kot kandidat niste bili izbrani za zaposlitev: 30-dnevni rok za tožbo! Med trajanjem delovnega razmerja: od delodajalca morate najprej pisno zahtevati odpravo kršitve. Če ta v 8 dneh ni odpravljena, imate v nadaljnjih 30 dneh pravico vložiti tožbo. Predlagam, da še pred tem oz. hkrati uporabite tudi inšpekcijsko pot!

Dokazno breme je deljeno. Če vsaj z nekaj dokazi lahko potrdite domnevo (sum), da je prišlo v vašem primeru do diskriminacije, se breme dokazovanja, da diskriminacije ni, prevali na nasprotno stran – na domnevnega kršitelja.