Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Sodno varstvo

V primerih diskriminacije vselej lahko zahtevate sodno varstvo svojih pravic (npr. ugotovitev kršitve, zahtevate prenehanje kršitve in odpravo njenih posledic, razveljavitev ali odpravo sporne odločitve, uveljavljate premoženjski zahtevek za škodo ipd.).

Postopki in zahtevki pred sodišči so lahko različni glede na naravo spornega ravnanja (zlasti na katerem področju je prišlo do kršitve).

 

OPOZORILO: Oblikovanje kateregakoli tožbenega zahtevka, tako po vsebini kot po višini, izbira ustreznega sodnega postopka, ocena tveganja ipd. niso enostavna vprašanja. Pred vložitvijo kakršnihkoli sodnih zahtevkov priporočam, da si pridobite nasvet ali pomoč odvetnika ali druge prava vešče osebe.

 


V sodnih postopkih se poleg kršitve diskriminacije vselej sklicujte tudi na pravico do enakosti, pravico do enakega obravnavanja, pravico do enakega varstva pravic in na pravico do varstva osebnega dostojanstva in varnosti po 14., 22. oz. 34. členu Ustave).

 

Nekaj možnih sodnih postopkov zaradi diskriminacije:

Pravdni postopek

Tožba v delovnem sporu na delovno sodišče

Tožba v socialnem sporu na socialno sodišče

Tožba v upravnem sporu na upravno sodišče

Kazenski postopek

Za različne tožbene zahtevke in za pregon različnih kaznivih dejanj so določeni različni zastaralni roki! Če jih zamudite izgubite pravico do sodnega varstva.