Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Prijava diskriminacije

Kontaktne informacije
Opomba: »Obrazec« je zamišljen zgolj kot opora za lažje in učinkovitejše vlaganje pobud, zato njegova uporaba nikakor ni nujna. Vsebino pobude lahko opišete na tem obrazcu, če pa vam zmanjka prostora, dodajte liste papirja ali vsebino pobude napišite posebej .
Pobuda je lahko tudi anonimna, vendar mora v takšnem primeru vsebovati dovolj podatkov za obravnavo primera. Če vlagate pobudo v imenu nekoga drugega (prizadetega), bo morda za uspešno posredovanje Zagovornika potrebno soglasje oziroma pooblastilo prizadetega.
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka in kraj
Telefon/Mobileni telefon
Elektronska pošta
Podatki o domnevnem kršitelju:
ime, priimek, organizacija (podjetje, državni organ, odgovorna oseba), naslov
Zaradi katerega ravnanja, odločitve ali zadeve se želite pritožiti?
Kaj po vašem mnenju predstavlja diskriminacijo in na podlagi katere osebne okoliščine (npr. etnično poreklo, spol, rasa, invalidnost, starost…)? Če ne veste, zgolj opišite nepravilnosti, ki ste jih opazili. Čim podrobneje opišite okoliščine, dejstva in dokaze, ki podpirajo vašo trditev, da gre za kršitev prepovedi diskriminacije.
Kdaj ste izvedeli za kršitev?
Napišite, kaj ste doslej že storili, da bi rešili opisani problem, na koga ste se že obrnili in katera pravna sredstva ste uporabili. Priložite listine (fotokopije) in dokaze, ki dokazujejo vaše trditve!