Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Povračilni ukrepi - viktimizacija

Neugodne posledice (npr. v obliki sankcij, šikaniranja, nadlegovanje…), ki bi jim bili lahko izpostavljeni zaradi vašega ukrepanja proti diskriminaciji (vložitev pritožbe, nastopanje v vlogi zaupnika, priče…). Povračilni ukrepi so prepovedani.

Primer (starost): Gospa Breda (54 let) je neuspešno vložila pritožbo delodajalcu zaradi suma starostne diskriminacije, saj delodajalec edino nje v celem letu ni poslal na nobeno izobraževanje. Delodajalec ji je zatem z obrazložitvijo, da »dela le težave«, začel nalagati prekomerne delovne naloge, hkrati pa ni napredovala. Podobno se dogaja sodelavki, ki je pričala v njeno korist.

Opozorilovsi pojmi so zaradi uporabniku prijaznega pristopa pojasnjeni opisno in niso identični tistim v veljavni zakonodaji. Natančne pravne definicije lahko najdete v zakonodaji, zlasti v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.