Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Posredna diskriminacija

Kaj je posredna diskriminacija?

Na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje (ki sami nimajo značaja osebnih okoliščin) vas v enakih ali podobnih situacijah zaradi neke vaše osebne okoliščine postavljajo v nesorazmerno manj ugoden položaj kot druge osebe, ki takšne osebne okoliščine nimajo. Kršitev je podana, če rabe sporne določbe ni mogoče upravičiti kot ustrezne, (nujno) potrebne in sorazmerne s ciljem, ki ga želi doseči.

Primer (etnično poreklo in državljanstvo): Od kandidatov za natakarja lastnik lokala zahteva spričevalo o opravljanem šolanju v Sloveniji in potrdilo o odličnem ustnem in pisnem znanju slovenskega jezika.

Oba pogoja (ki sta na videz nevtralna glede etničnega porekla kandidatov) se sicer uporabljata za vse enako, vendar učinkujeta tako, da praviloma izključujeta tujce in nesorazmerno prizadeneta tudi državljane neslovenskega porekla. Ti največkrat v Slovenijo pridejo iskat zaposlitev šele po končanem šolanju v državi od koder izvirajo. Zahteva po izpolnjevanju takšnih pogojev (npr. izvrstno pisno znanje jezika) je očitno pretirana in nima prave povezave z vsakodnevnimi nalogami natakarja.

Opozorilo: vsi pojmi so zaradi uporabniku prijaznega pristopa pojasnjeni opisno in niso identični tistim v veljavni zakonodaji. Natančne pravne definicije lahko najdete v zakonodaji, zlasti v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.