Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Nezagotavljanje razumne prilagoditve

Kaj je zahteva po razumni prilagoditvi?

Razumna prilagoditev je obveznost, da se v določenih primerih spremeni (pogosto le na videz nevtralna) pravila, prakse, merila in se jih prilagodi potrebam oseb z določenimi osebnimi okoliščinami. To je v njihovem primeru potrebno zato, da te osebe nimajo le formalno enakih pogojev za uveljavljanje svojih pravic, ampak jih lahko tudi dejansko enako učinkovito uživajo. Pri tem se upošteva tako želje in potrebe teh oseb, kot tudi sposobnosti in zmožnosti tistega, na katerega je naslovljena takšna zahteva. Kadar ni mogoče dokazati, da takšna zahteva presega razumne zmožnosti tistega, na katerega se nanaša (upošteva se tudi možnost dostopa do javnih sredstev, npr. dotacij, sredstev iz javnih razpisov), takrat neizpolnitev te obveznosti predstavlja diskriminacijo.

Primer nezagotavljanja razumne prilagoditve (invalidnost): Slepi osebi se onemogoča vstop v kavarno s psom vodičem, ker je živalim vstop prepovedan.

Opozorilo: vsi pojmi so zaradi uporabniku prijaznega pristopa pojasnjeni opisno in niso identični tistim v veljavni zakonodaji. Natančne pravne definicije lahko najdete v zakonodaji, zlasti v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.