Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Kje lahko pride do diskriminacije?

Povsod, glede najrazličnejših pravic in obveznosti.
Za ponazoritev so našteta nekatera najbolj ključna področja

  • zaposlovanje (tudi posredovanje dela, pomoč pri iskanju zaposlitve…);
  • različne oblike dela in delovna razmerja (plača, delovne razmere, napredovanje, izobraževanje, dopust, izguba zaposlitve, študentsko delo, samozaposlitev…);
  • včlanjevanje v sindikate, zbornice, poklicna društva…;
  • socialna zaščita (socialne pomoči in druge storitve); zdravstveno in invalidsko varstvo (zdravstvene storitve, zavarovanje, podporni ukrepi, zaposlitvena rehabilitacija…);
  • socialne ugodnosti (olajšave, dodatki…);
  • vzgoja in izobraževanje,
  • dostop do dobrin in storitev in preskrba z njimi - tako javne storitve (npr. komunalne, upravne storitve, kultura…), kot tudi drugo blago in storitve na trgu (trgovine, banke, gostinski lokali, gledališča, kinomatografi, športni objekti…);
  • stanovanja (najem, nakup nepremičnin…).