Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Kdo je lahko odgovoren za diskriminacijo?

Kdorkoli.


Do diskriminacije lahko pride tako

·         v javni sferi – zaradi delovanja organov oblasti pri njihovem odločanju in poslovanju (država, občine, skladi, agencije, javna podjetja…), kot tudi

 

·         v zasebni sferi - ob ravnanju pravnih  oseb (podjetja, ustanove, društva…), samostojnih podjetnikov in tudi vas.