Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Padia ne kontestin e punes pran gjykates se punes

per shembulle gjate punesimit apo ne marredhenjen e punes, per shkak te largimit; do ta paditeni punedhenesin (per shembulle per shkak te mospageses se pages; qe te ju miratoj pushimin dhe te ngjashme);

Nese keni qene i largua, nese si kandidate nuk keni qene i zgjedhur per punesim: 30-dite eshte afati per padi! Gjate kohezgjatjes se marredhenjes se punes: nga punedhenesi duhet se pari te kerkohet me shkrim eliminimi i shkeljes. Nese kjo per 8 dite nuk eshte e eliminiar, ne vazhdim keni edhe 30 dite te drejte te depononi padine. Propozoj, qe para kesaj perkatesishte te perdoret gjithashtu edhe menyra e inspekcionit!

Barra e deshmise eshte e ndare. Nese me diqka mundeni te konfirmoni supozimin (dyshimin), se ne rastin e juaj ka ardhur deri tek diskriminimi, barra e deshmise, se diskriminim nuk ka, bartet ne palen e kunderte ne shkelsin e supozuar.