Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

LP 2010

Letno poročilo zagovornika za leto 2010

Zagovornik načela enakosti je vladi 31.marca predal svoje letno poročilo za leto 2010. 

V njem obširno analizira in ocenjuje pomanjkljivosti v sistemu varstva pred diskriminacijo in predlaga korenito drugačne dolgoročne rešitve za učinkovitejše odzivanje na problem diskriminacije. Sistem, ki bo učinkovito preprečeval in odpravljal diskriminacijo je treba šele vzpostaviti. Ker ga ni, država krši številne mednarodne obveznosti, evropski acquis, pa tudi svojo temeljno (ustavno) dolžnost zagotoviti učinkovito varstvo pred diskriminacijo. Država ne spoštuje pravice vsakogar do učinkovite, neodvisne in nepristranske pomoči pri pravnem varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik se zavzema zlasti za ukinitev zagovornika načela enakosti in ustanovitev nove neodvisne institucije za varstvo pred diskriminacijo, ki bi bila sposobna zagotavljati učinkovito neodvisno oporo žrtvam diskriminacije, ki bo lahko hkrati uveljavljala učinkovite sankcije in bi s svojim proaktivnim delovanjem spodbujala k učinkovitemu spoštovanju pravice do enakega obravnavanja. Odgovornost za izboljšanje stanja je sicer skupna naloga vseh organov oblasti, vendar mora po naravi stvari odgovornost in iniciativno vlogo v tej fazi prevzeti vlada. Nihče ne more nadomestiti njene vloge političnega vodenja. Postati mora zgled.

Predstavljenih je tudi nekaj podatkov o sistemskem delu zagovornika (ob  sprejemanje ZIMI), o novi komunikacijski strategiji in promocijskih dejavnostih.

Poleg statističnih podatkov o obravnavi pobud zagovorniku so predstavljeni tudi bistveni poudarki strategije pristopa k delu na pobudah, za ilustracijo pa sta podrobneje predstavljena tudi dva primera.

Letno poročilo vsebuje tudi predstavitev zagovornikove vizije in strategije ter letni načrt dela.

Vlada je po nekaterih zapletih v juliju 2011 letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2010 končno sprejela. Zagovornik je bil namreč svoje originalno poročilo prisiljen popraviti. Vlada se je zavezala, da bo jeseni pripravila odzivno poročilo.