Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Poklicne zahteve

Zaradi narave dela na nekem delovnem mestu oziroma okoliščin, v katerih se delo opravlja, je določena osebna okoliščina lahko poseben pogoj (zahteva) za zaposlitev. Vendar to velja le zares izjemoma. Le tedaj, kadar takšna lastnost predstavlja bistven in odločilen pogoj za tako delo in je ta pogoj posebej upravičen in ni prekomeren (z vidika izključevanja).

 

Primer (spol):

Carinska uprava v razpisu za zaposlitev 2 oseb, ki bodo na letališču izvajale osebne kontrolne preglede, išče le ženske kandidatke. Ta kriterij izključuje moške. V konkretnem primeru so za takšna dela na letališču že zaposleni 3 moški. Zahteva po ženskah na teh delovnih mestih je utemeljena, saj moški ne morejo korektno opravljati preiskav ženskih potnic. Očitno ne gre za kršitev (neposredno diskriminacijo na podlagi spola). Spol je tukaj upravičeno bistvena in odločilna poklicna zahteva.

 

Drug primer (versko prepričanje).

V nekaterih šolah, ki so jih ustanovile verske skupnosti in ki imajo v poslanstvu tudi vzgojo za verski nauk je izjemoma dopustno za zaposlitev osebja zahtevati, da so izkazani pripadniki teh verskih naukov oz. skupnosti. Če je razlog za njihov obstoj tudi podajanje verskega nauka (ki ga predstavlja tudi osebni zgled učiteljev) učencem, potem je takšna zahteva lahko upravičena, čeprav izključuje pripadnike drugih verskih naukov, ateiste in agnostike.

 

Tretji primer (starost).

Za zaposlitev oz. izvolitev za sodnika je določen starostni pogoj. Ta je še večji za ustavne sodnike (40 let). Starost je izjemoma lahko upravičena zahteva, čeprav izključuje mlajše, saj se od tistih, ki sodijo upravičeno pričakuje, da nimajo le izvrstnih znanj in določenih delovnih izkušenj, ampak tudi sposobnost samostojne in trezne presoje, ki jo lahko dajo le življenjske izkušnje in določena osebnostna zrelost.

 

Četrti primer (barva kože).

Za igralca v filmu, ki bo upodobil boksarja Muhammada Alija se išče oseba temne polti oz. afriškega porekla. Tudi zahteva po določeni barvi kože je izjemoma lahko upravičena, saj ustvarjalci filma želijo prepričljivo upodobiti njegov lik oz. osebnost.