Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Ngacmimi

Qfare eshte ngacmimi?

Kur jeni te ekspozuar ne sjelljet e te jodeshirueshme, te cila jane te bazuar ne rrethana personale dhe deri tek ju krijon frige, urrejtje, nenqmuese, te turpeshme apo fyerje mjedisi si dhe fyen dinjitetin: me fjale, mesazhe me fotografi apo me shkrim, shprehje simbolike, me gjeste, me perpjekje fizike, me dhune dhe te ngjashme. Kjo eshte forma me e shpeshte e diskriminimit.

 

Kriteret per te percaktuar pranueshmerine e sjellje te tilla ju vete (per shembull “te pafajshem” shaka seksiste juve mund te ju prekin me shume se sa kolegen e juaj me “lekur me te trashe”, edhe pse qe te dyja jane femra). Per kete arsye shkelsit duhet treguar rregullat, qe me kete te perfundoje. Per pasoja nuk eshte pergjegjes vetem shkelsi indirekte, mirepo mundet te pergjegjet edhe punedhenesi, shkolla dhe te ngjashme, te cilet kete nuk e kane nderprere ne menyre aktive, apo te veprojne ne menyre adekuate.

Ngacimi (raca dhe prejardhja etnike): Samanta, Jozheku, Klaudia dhe Sandi janë nxënës romë në një shkollë fillore, të cilët përballen me sharje të përditshme nga moshatarët e tyre me fjalët cigan, hajdut, varfanjak, zezak, qelbanik. Për ta shkruajnë edhe grafite të ndryshme me këto kuptime e të ngjashme. Megjithëse prindërit e tyre ankohen, në shkollë nuk merren masa, gjoja se kundër nxënësve të mitur nuk mund të përdorin masa disiplinore.