Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Kundermasat – viktimizimi

Qfare jane kundermasat – viktimizimi?

Posaja te pafavorshme (per shembulle ne forme sanksionesh, ngacmimi,...),do te kishte qene e mundshme te jete e ekspozuar per shkak te masave te juaja kunder diskriminimit (deponimi i ankeses, paraqitja ne nje roli te besueshem, deshmitare...). Kundermasat jane te ndaluara.

Kundërmasat – viktimizimi (mosha): Zonja Breda (54-vjeçare) ngriti padi kundër punëdhënësit të saj për dyshim diskriminimi për arsye moshe, sepse punëdhënësi gjatë gjithë vitit nuk e ka dërguar atë në asnjë kurs arsimor, kurse të gjithë të tjerët po. Punëdhënësi, pas kësaj, duke i thënë se »hap probleme«, filloi t´i ngarkojë asaj detyra pune të tepruara, kurse në të njëjtën kohë nuk u ngrit në pozitë. E njëjta i ndodhi edhe bashkëpunëtores së saj, e cila dëshmoi në favor të saj.