Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Diskriminimi indirekte

Qfare eshte diskriminimi indirekte?

Vendim ne dukje neutral, kritere apo sjellje (te cilat nuk kane karakterin e rrethanave personale) ne situata te njejta apo te ngjashme per shkak te rrethanave personale ju vendosin ne situate joproporcionale me pak te favoreshme se sa personat tjere, te cilet rrethana te tilla nuk kane. Shkelja eshte e dhene, qe perdorimi i dispozitave te diskutueshme nuk eshte e mundur qe te arsyetohen si te favoreshme, (urgjente) te nevojshme dhe me qellim proporcional, te cilat deshiron ti arrij.

Diskriminimi jo i drejtpërdrejtë (prejardhja etnike dhe shtetësia): Pronari i lokalit kërkon nga kandidatët që konkurrojnë për kamerierë që të kenë dëftesë mbi kryerjen e shkollës në Slloveni dhe vërtetim për njohjen e shkëlqyer të gjuhës sllovene me shkrim dhe me gojë. 

Qe te dy kushtete (te cilat ne dukje jane neutrale sa i perkete prejardhjes etnike te kandidateve) perndryshe zbatohet per të gjithe njesoj, mirepo jane efikase keshtu, qe te huajte i perjashtojne dhe ne menyre joproporcionale ju prekin gjithashtu edhe shtetasit me origjine josllovene. Keta me se shpeshti ne Slloveni vijne qe te kerkojne punesim pasi qe kane kryer shkollimin ne shtetet prej nga e kane origjinen. Kerkesa per plotesimin e kushteve te tilla  (per shembull aftesit e shkelqyera te gjuhes) eshte e qarte se kjo eshte e teperte dhe nuk ka asnje lidhje reale me detyrate e perditeshem te kamarierit.