Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Keshilla per parandalimin e diskriminimit

Informacione per kompanit dhe per punedhenesit e tjere, per ofruesit e sherbimeve, per organet qeveritare

Legjislacioni, rregullorja, rekomandimet


This website is cofinanced by the European Commission.

Përse janë të dëmshëm diskriminimi dhe moskallëzimi për të?

Diskriminimi është një ligësi shoqërore, e cila më shpesh funksionon pa vetëdije për arsye të ndikimit të rrënjosur të stereotipeve dhe paragjykimeve. Prandaj, ne jemi shumë pak të vetëdijshëm. Po aq e dëmshme është nëse ne jemi të vetëdijshëm për të dhe megjithatë nuk punojmë mjaft apo fare që kjo gjendje të përmirësohet: që Sllovenia të bëhet më e integrueshme dhe një shoqëri më e drejtë. Kjo është me të vërtetë përgjegjësi e përbashkët shoqërore e jona. Përgjegjësia juaj tani dhe këtu mund të parandalojë që këto shkelje të dëmtojnë dhe dikë tjetër apo edhe vetë juve.

 

PËRDORNI SUGJERIMIN PËR MBROJTËSIT!