Pobuda zagovornikoske

Zagovorniko obravnovini pu tumengare prošnje oziroma pritožbe, ka hile domnevno povezinde pu diskriminacija.

Avri del pravno naobvezno mnenje šu dova, ali hinate du določeno situacija diskriminarinde ( naenako obravnovinde zaradi odebno okoliščine ).Poleg dova du mnenje predlagani kršiteljiske, sar ščhividi kršitve, lakare razlogi i lakare posledice.

Postopko pred zagovorniko hilo zastojn i zaupno.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Svetovanje šu preprečini diskriminacija

Informacije šu podjetja i avar delodajalci, šu ponudniki storitve, šu organja

Zakonodaja, predpisi, priporočilja


This website is cofinanced by the European Commission.

Sar lahko pomozini ?

·         POBUDE ( PRITOŽBE ): obravnovini pu tumengare prošnje oziroma pritožbe, ka hile domnevno povezinde pu diskriminacija. Avri del pravno naobvezno mnenje šu dova, ali hinate du določeno situacija diskriminarinde ( naenako obravnovinde zaradi odebno okoliščine ).Poleg dova du mnenje predlagani kršiteljiske, sar ščhividi kršitve, lakare razlogi i lakare posledice. Pu kava načino prubini posredovini pu neformalno načino i ščhividi kršitve i pomozini izboljšini praksa du avar puto. Ta problemo našti pe rešini pu disavko načino, pa lako inšpekcijake predlagini prekrškovno postopko. Postopko pred zagovorniko hilo zastojn i zaupno.

·         POMOČ: nudini pomoč zu pravno varstvo pred diskriminacija du avar postopki, naprimer nasvetoha sar i savke pravno droma tu men hile pu volja i sar len uporabini pred državno organja.

·         NASVETO: lako le zamnagen vašu mnenje šu dova, da tumenge pojasnini ali tumengaro primeri hilo diskriminacija i sar pe ravnini , da bi pe diskriminacijake odmaknin i, da bi hede zagotovin sa so triba.

·         INFORMACIJE: del splošno informacije vašu diskriminacija i stanje pu kava področje du Slovenija.