Pobuda zagovornikoske

Zagovorniko obravnovini pu tumengare prošnje oziroma pritožbe, ka hile domnevno povezinde pu diskriminacija.

Avri del pravno naobvezno mnenje šu dova, ali hinate du določeno situacija diskriminarinde ( naenako obravnovinde zaradi odebno okoliščine ).Poleg dova du mnenje predlagani kršiteljiske, sar ščhividi kršitve, lakare razlogi i lakare posledice.

Postopko pred zagovorniko hilo zastojn i zaupno.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Svetovanje šu preprečini diskriminacija

Informacije šu podjetja i avar delodajalci, šu ponudniki storitve, šu organja

Zakonodaja, predpisi, priporočilja


This website is cofinanced by the European Commission.

Prijava primeri diskriminarimbe

Kontaktne informacije
Opomba: Obrazco hilo zamislindo sar pomoč zu vložini podpora, šu dova leskari uporaba nisar naj nujno.
Pobuda lakohili i anonimno, ampak murini du disavko primeri vsebovini but podatki vašu obravnava primeri. Če pobuda du ime koneskaro prizadeto vložini kon avar ( naprimer nevladno organizacija ), pe prije nik pe vložini zahteva lako zahtovini ( pisno ) soglasje žrtvakaro oziroma kolestar ka hilo predlagindo.
Imo i priimko
Naslovo
Kraji i pošta
Telefono/Mobilno telefono
E-posta
Podatki vašu domnevno kršiteljo:
ime, priimko, organizacija ( podjetje, državno organo, odgovorno oseba ), naslovo
Zaradi soste pe kaninen pritožini ?
So pu tumengaro mnenje predstavljovini diskriminacija i pu podlaga savki okoliščina (naprimer etnično poreklo, spolo, rasa, invalidnost ali puranipe... )? Da na đanen, napisinen le nepravilnosti, ka len opazinde. Čim hede opisinen okoliščine, dejstvi i dokazi, ka popirovinen tumari trditev, sa đal vašu kršitev.
Kada zrađande vašu kršitev ?
Napisinen, so vič kerde đi kane, da bi rišin opisindo problemo, pu kon pe vič obrninde i savke pravno sredstvi vič uporabinde. Priložinen savke fotokopije i dokazi, ka dokazovinen tumare trditve!