Iniziativa presso il difensore

L’Ombudsman tratta le vostre richieste e/o lamentele in caso di asserita discriminazione.

Rilascia pareri non vincolanti circa il fatto che in una data circostanza siate stati oggetto di discriminazione (trattati in modo discriminatorio a causa di circostanze personali). Al contempo nel parere propone al violatore, come risolvere la situazione, le motivazioni ed eventuali conseguenze.

Il procedimento innanzi all’Ombudsman è gratuito e riservato.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Non è stato trovato alcun sondaggio in questa pagina. Inserisci un sondaggio nella pagina o punta alla pagina nel campo "startingpoint"

Consulenze per la prevenzione della discriminazione

Informazioni per le societa’ ed altri datori di lavoro, per gli offerenti dei servizi, per gli organi dello stato

Legislazione, norme, raccomandazioni


This website is cofinanced by the European Commission.
In merito al progetto

»La costruzione del sito internet è stata finanziata dall'Ufficio Governativo della Repubblica di Slovenia, con il cofinanziamento dell'Unione Europea. La Commissione Europea non risponde dei contenuti del sito internet e del suo futuro utilizzo, in quanto rappresenta le posizioni dell'attuatore del progetto."

 

Cosa c'è di nuovo

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec – pripravnik (šifra DM 7) pri Zagovorniku načela enakosti, ki je bil dne 29. 6. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in v uradnih prostorih ter na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, izbran kandidat. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje ...

06.09.2017

Letno poročilo za leto 2016

Zagovornik načela enakosti je v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, 20. aprila 2017, Državnemu zboru oddal redno letno poročilo za leto 2016

20.04.2017

OBVESTILO - Pobude oz. prijave diskriminacije

S 1. januarjem 2017 je formalno začel obstajati urad Zagovornika načela enakosti. Urad je v procesu ustanavljanja ter zagotavljanja osnovnih pogojev za delovanje. Obveščamo, da so vaše pobude in prijave dobrodošle preko elektronske pošte: info@zagovornik-rs.si. Na telefonski številki 01 / 369 75 03 lahko vsak ponedeljek in sredo od 10. do 12. ure dobite dodatne informacije.

04.01.2017