Saisine auprès du Défenseur

Le défenseur il examine les saisines et les plaintes afférentes à des cas de discrimination allégués.

Il émet des avis non contraignants relatifs à des cas de discrimination dont vous pourriez être victime (inégalité de traitement  en raison d’une caractéristique liée à votre personne). Dans son avis, il notifie au contrevenant les moyens de remédier à son infraction et l'avise des motifs et des conséquences possibles.

La procédure devant le défenseur est gratuite et confidentielle.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Aucune sondage trouvé sur cette page. Veuillez insérer un élément de type sondage ou pointer vers une page dans le champs "startingpoint"

Conseils visant la prévention de la discrimination

Informations à l'intention des enterprises et des employeurs, prestataires de services, autorités de l'état

Législation, Réglementation, Recommandations


This website is cofinanced by the European Commission.
sur le projet

« La réalisation de ce site internet a été financée par le Bureau du gouvernement pour l’égalité des chances et soutenue financièrement par l’Union européenne. Le contenu et l’utilisation de ce site présentent les vues de l’opérateur du projet et n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne ».

Thèmes actuels

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec – pripravnik (šifra DM 7) pri Zagovorniku načela enakosti, ki je bil dne 29. 6. 2017 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in v uradnih prostorih ter na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, izbran kandidat. Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje ...

06.09.2017

Letno poročilo za leto 2016

Zagovornik načela enakosti je v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, 20. aprila 2017, Državnemu zboru oddal redno letno poročilo za leto 2016

20.04.2017

OBVESTILO - Pobude oz. prijave diskriminacije

S 1. januarjem 2017 je formalno začel obstajati urad Zagovornika načela enakosti. Urad je v procesu ustanavljanja ter zagotavljanja osnovnih pogojev za delovanje. Obveščamo, da so vaše pobude in prijave dobrodošle preko elektronske pošte: info@zagovornik-rs.si. Na telefonski številki 01 / 369 75 03 lahko vsak ponedeljek in sredo od 10. do 12. ure dobite dodatne informacije.

04.01.2017