Complaint with the advocate

The Advocate examines your petitions or complaints concerning alleged cases of discrimination.

He/she issues non-binding opinions on whether you are being discriminated against in a certain situation (subject to unequal treatment because of personal circumstances). The opinion the Advocate contains a recommendation to the offender on ways to eliminate the violation, its causes and consequences.

A proceeding before the Advocate is cost-free and confidential.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.
Nobenih anketnih zapisov nisem našel na tej strani. Prosim vnesite anketni zapis na to stran ali nastavite stran z zapisi v "startingpoint"

Providing advice on prevention of discrimination

Information for companies, employers, service providers, public authorities

Laws, regulations and recommendations


This website is cofinanced by the European Commission.

News

20.10.2017 10:22 Category: Objave

Na javnem pogovoru o enakosti pri delu izpostavljeni različni vidiki diskriminacije in prednosti vključevanja raznolikosti na področju zaposlovanja in dela

Na današnjem javnem pogovoru o raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu Enakost pri delu, ki je potekala v organizaciji novega samostojnega državnega organa Zagovornika načela enakosti in Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske so govorniki predstavili različne dimenzije neenake obravnave na področju zaposlovanja in dela skozi osebni okoliščini spol in starost


Pogovor, na katerem so sodelovali dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, profesorica na Fakulteti za družbene vede, dr. Nejc Brezovar, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Dé Louis Hurwits, ustanovitelj in direktor Intersocks d.o.o., dr. Carina van Eck, komisarka za načelo enakosti na Nizozemskem inštitutu za človekove pravice ter Barbara Zupančič, vodja projekta Listina raznolikosti, je povezoval zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Prvi mednarodni dogodek novega samostojnega organa za spodbujanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije je izpostavil, da na delovnem mestu obstajajo različne oblike diskriminacij, na katere marsikdaj nismo pozorni in jih kot take ne prepoznamo.

V uvodu je Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti na kratko predstavil nov državni organ Zagovornik načela enakosti, ki je bil ustanovljen z letošnjim letom ter izpostavil njegove naloge, izhajajoče iz Zakona o varstvu pred diskriminacijo.

Profesorica dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, ki deluje v okviru Centra za proučevanje organizacij in razvoj človeških virov je najprej povedala, da Slovenija napreduje na tem področju, ampak ugotovitve raziskave iz leta 2016 kažejo, da je v Sloveniji trg delovne sile segregiran, delovne razmere moških in žensk pa so po spolu specifične. Poudarila je: »Na določenih segmentih zaposlovanja in dela se razlike med spoloma zmanjšujejo, vendar ne na način, kot bi si želeli.« Poleg tega pa se je poslabšal tudi položaj žensk na vodilnih mestih. 

Dr. Nejc Brezovar, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo in avtor knjige Prepoved diskriminacije glede na starost je izpostavil problem diskriminacije javnih uslužbencev, ki so bili prisilno upokojeni ter diskriminacijo mladih, ki v času krize niso dobili prve zaposlitve ali pa so bili zaposleni le za določen čas, po poteku pogodb pa jim delovnega razmerja niso podaljšali.

Dé Louis Hurwits je lastnik in manager družinskega podjetja Intersocks, ki je po vstopu Slovenije v EU leta 2004 v Kočevje preselil celotno podjetje, ki ima certifikat Standard SA 8000 – Social Responsibility Standard. Pri predstavitvi je izhajal iz osebnih izkušenj kot podjetnik, kjer je izpostavil, da ima veliko vlogo pri spodbujanju enakosti vzgoja in razgledanost posameznika. Če kot otrok odraščaš v družini, kjer sta strpnost in pravičnost vrednoti, lažje sprejemaš različnost, ki jo potem v življenju srečuješ. Prav tako kot uspešen podjetnik in delodajalec zasleduje vodilo: »Če narediš napako, moraš biti dovolj velik človek, da jo tudi popraviš.« 

Evropski vidik sodelovanja med državami in medsebojno pomoč je izpostavila dr. Carina van Eck, komisarka za načelo enakosti na nizozemskem inštitutu za človekove pravice. »Pomembno je, da ljudje enakopravno sodelujejo v družbi, sploh ko gre za zadeve, ki se tičejo vsakdanjega življenja.« Na Nizozemskem je diskriminacija prisotna na področju dela pri neenakem plačilu za moške in ženske ter pri zaposlitvah nosečnic.    

Barbara Zupančič, ki je koordinatorka projekta Listine raznolikosti v Sloveniji, je izpostavila načela, ki jih Listina raznolikosti spodbuja v 19 državah članicah Evropske unije. Gre za priporočila in spodbujanje razvijanja organizacijske kulture v delovnem okolju, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnemu spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih.